Lab-Vent Controls A/S producerer og monterer styresystemer og alarmer til ventilationssystemer i laboratorier og operationsstuer.
Lab-Vent Controls produces and installs operating systems and alarms for ventilationsystems in laboratories and operating rooms.

Vores styresystemer til stinkskabe giver optimal sikkerhed samt økonomisk drift

Systemet regulerer luftmængden i stinkskabet trinløst efter behovet for sikkerhed for brugerne og
afstemmer eventuel indblæsning herefter. Herved opnås optimal udnyttelse af energien uden at gå
på kompromis med sikkerheden for brugeren. Den lovpligtige alarm for stinkskabe er integreret i alle vore systemer.

Alle vore styresystemer er opbygget omkring en microprocessor

Dette giver en stor fleksibilitet. Det er nemt at regulere flere stinkskabe i samme rum og at integrere forskellige andre udsugningskomponenter i laboratorierne, eksempelvis LAF-Bænke og
punktudsugning, og samtidig opretholde den ønskede luftbalance.

Trykstyring af laboratorier, renrum, GMO-lab og operationsstuer

Styresystemerne kan udbygges med komponenter, således at der kan opretholdes et bestemt
over- eller undertryk i laboratorierne. Denne teknologi kan også udnyttes i operationsstuer, så der altid opretholdes et overtryk i stuerne, hvorved man minimerer risikoen for, at der kommer urenheder ind i operationsstuen.