CO2 føler

Lab-Vent Controls egen udviklede CO2 føler sætter brugeren i stand til, at måle CO2 indholdet i et rum, og derudover kan den fortælle hvad temperaturen er i rummet.

Attachments:

CO2 regulator

Se specifikationerne for CO2 regulatoren her.