Spjæld og ventiler

Ventilspjæld og VAV-spjæld er konstrueret således, at det opfylder de strenge krav, der stilles til laboratorieventilation. Spjældene er trykuafhængige og kompenserer selv for trykændringer i kanalsystemet.

Den hurtige responstid og store nøjagtighed sikrer mod udslip i stinkskabet og holder en konstant lufthastighed i stinkskabsåbningen.

Spjældets indstilling styres af en elektronisk motor med en responstid på maksimum 1 sekund.

Attachments:

Luftmængder spjæld

LV-ON-OFF_Dimension

LV-VAV_Dimension

LVVI-LVVU og LV-VAV_Beskrivelse spjæld

LVVU_LVVI_Dim-skema ventilspjæld 1

Lyddata_LV-VAV

Lyddata_LVVU-LVVI

Motor LV 913