Styresystemer

Generel beskrivelse.

For at opnå optimal sikkerhed ved arbejdet i et stinkskab er kravet til et styresystem at det skal virke hurtigt og præcist. 

Den udsugende volumenstrøm skal tilpasses den aktuelle lugeåbning således, at der til stadighed er en indadgående lufthastighed i lugeåbningen på 0,5 m/s. Ofte er det nødvendigt med indblæsning af erstatningsluft i rum, hvorfra der udsuges luft. Erstatningsluften kan forbehandles efter ønske og behov.

LAB-VENT CONTROLS trinløse styresystem for stinkskabe, er et styresystem som styrer den udsugede volumenstrøm fra et eller flere stinkskabe, med mulighed for også at styre balanceret indblæsning af forbehandlet erstatningsluft.

LV systemet er forsynet med et styrepanel, der omfatter alle nødvendige kontrol og alarmfunktioner, der angiver fejl funktioner. LV systemet er et programmerbart system, hvis fleksibilitet spænder meget vidt fra almindelig stinkskabs alarm til styresystem for mange stinkskabe med balanceret rumindblæsning.

Den store fleksibilitet åbner muligheder for at løse meget specielle krav og ønsker, hvor brugeren har indflydelse på systemets udformning og virkemåde.

Attachments:

Stinkskabe, styresystem

Funktionsbeskrivelse

Stinkskabe, betjening

Betjeningsvejledning standard + automatisk rudelukningssystem

Lab-Vent Controls A/S

Gunnar Clausens Vej 78, 8260 Viby J

Lerhøj 15, 2880 Bagsværd

mail@lab-vent.dk

Tlf: +45 86289700