Lab-vent Controls A/S - Servicekoncept

For at stinkskabe altid virker optimalt, og har størst mulig sikkerhed for brugerne, bør stinkskabe serviceres en gang årligt. Vore servicemontører står til rådighed for denne opgave.
For at sikre utilsigtede stop og farlige situationer for brugerne af stinkskabet, kan vi tilbyde et årlig serviceeftersyn af stinskabsautomatik incl. evt. reguleringspjæld eller ventilatorer. Vi tilbyder en servicekontrakt, hvor vi, efter indgåelse af kontrakten, automatisk kontakter jer, en gang årligt, med en dato for hvornår vi kan udføre servicen.

Servicen består af følgende:

 • Måling af lufthastighed i lugeåbningen i minimum og maksimum positioner
 • Luftmængden og den maksimale lugehøjde justeres efter behov, således at indstillingerne svarer til kravene
 • Lugesensoren LVL 901 efterses visuelt for mekaniske fejl
 • Hastighedsføleren LVF 901, der er placeret i toppen af skabene, bør kontrolleres en gang årligt for smuds og om nødvendigt renses med en blød børste. Alarmfunktionen kontrolleres herefter
 • Styrepanelet LVP901V / LVP901H funktionsafprøves
 • Elektronikboksen LVE 901 efterses, og der udføres kontrol af de indstillede værdier for signaler til spjæld, ventiler samt føleren
 • Test af det genopladelige back-up batteri, som normalt har en levetid på ca. 5 år. Kontrol af batteriet udføres ved at afbryde for forsyningsspændingen til styresystemet og kontrollere at den røde lampe på betjeningspanelet lyser
 • Lydgiver afprøves ved at åbne lugen over maksimum mærket på stinkskabet/aftræksskabet, herved udløses alarmen
 • Ventiler, spjæld og motorer efterses for mekaniske fejl
 • Luftbalancen i rummet kontrolleres ved at måle luftretning og hastighed i døråbningen til neutralt område minimum og maksimum positioner. Der tilstræbes normalt et svagt undertryk i laboratorier. Den indblæste luftmængde justeres evt. for at opretholde kravene til trykforhold i laboratoriet
 • Efter udførelsen af service afleveres der en service rapport på hvert enkelt stinkskab

Vi står naturligvis til rådighed for servicetilbud og skulle I have spørgsmål eller andre ønsker, er I velkommen til at kontakte os pr. mail eller telefon.

Lab-Vent Controls A/S

Gunnar Clausens Vej 78, 8260 Viby J

Lerhøj 15, 2880 Bagsværd

mail@lab-vent.dk

Tlf: +45 86289700